Công ty TNHH SX TM ĐÚC VIỆT

Công ty TNHH SX TM ĐÚC VIỆT

Sofa Gold leaf JB-0008-G

Price:Contact

EXHIBITION

Item code : JB-0008-G

Color: Gold Leaf

Size: D 2395‘ W 963‘ H 840‘ (mm)