Công ty TNHH SX TM ĐÚC VIỆT

Công ty TNHH SX TM ĐÚC VIỆT

An Ashtray JB-0019 G

Price:Contact

EXHIBITION

Item code : JB-00019-G

Color: Gold Leaf 

Size: D 250‘ W 250‘ H 25‘ (mm)