Công ty TNHH SX TM ĐÚC VIỆT

Công ty TNHH SX TM ĐÚC VIỆT

An Ashtray JB-0019 AB

Price:Contact

EXHIBITION

Item code : JB-00019-AB

Color: Antique Bronze

Size: D 250‘ W 250‘ H 35‘ (mm)